Voksne børn af alkoholikere

Her kan du læse om mennesker der er opvokset i dysfunktionelle familier

Undersøgelser viser at voksne børn af alkoholikere, eller retter sagt børn som er vokset op i et alkoholisk hjem, deler samme personligheds træk i det voksne liv. Når dette bliver brugt korrekt, kan disse træk være meget positive.

Hjemmelivet for en alkoholiker svinger fra dysfunktionel og uregelmæssig til alvorlig misbrug. Børnene fra disse hjem udvikler personlighedstræk og adfærd baseret ofte på deres traumatiske oplevelser. ”Voksne børn af alkoholiker” er et udtryk som referer til voksne som barn voksede op i et alkoholisk hjem (med alkoholiske forældre).

Forfra af trist ensom lille pige, der kigger væk, grædende lidende siddende på sofaen under forældre, der skændes og slås i stuen på baggrund. Begrebet Voksne børn af alkoholiker er lig med familieproblemer, konflikt, krise.
Forfra af trist ensom lille pige, der kigger væk, grædende lidende siddende på sofaen under forældre, der skændes og slås i stuen på baggrund. Begrebet familieproblemer, konflikt, krise.

Igennem de sidste år er forskere og psykologer begyndt at studere hvad de kalder ”Voksne børn” fænomenet, voksne børn af alkoholikere personlighedstræk. Det viser sig at voksne børn af alkoholiker ofte dele samme personlighedstræk og egenskaber som et resultat af deres oplevelser som børn i en alkoholisk familie.

Hvordan påvirkes voksne børn af alkoholikere?

Voksne børn af alkoholikere kan have det svært, både økonomisk og følelsesmæssigt. Mange kan føle sig skyldige og skylder den selvdestruktive adfærd, som deres forældre udviser. De kan også føle en skam og skygge af det, der sker i deres hjem. De kan føle, at de lider under en byrde, som de ikke er ansvarlige for, samtidig med at de forsøger at redde deres forældres helbred. Det kan føre til depression, angst eller endda selvdestruktiv adfærd. Det kan være vanskeligt for voksne børn af alkoholikere at etablere sunde relationer, da de tit har en sårbarhed i deres personligheder. Dette gør det vanskeligt for dem at stole på andre og åbne deres hjerter, når det kommer til kærlighed og venskab.

Hvordan kan man arbejde med de emotionelle voksne børn af alkoholikere?

Arbejde med de emotionelle følgevirkninger for voksne børn af alkoholikere kan være en vanskelig proces. Det vigtigste er, at de voksne børn har mulighed for at tale åbent om deres følelser og tanker. Det kan hjælpe med at skabe forståelse for de situationer, de har været i, og give dem mulighed for at få bearbejdet de negative følelser, de kan have. Endvidere kan gruppesessioner og terapi hjælpe med at belyse og bearbejde problemerne. Det er vigtigt, at voksne børn af alkoholikere ved, at de ikke er alene i deres kamp – der er hjælp og støtte tilgængelig.

Hvordan kan man håndtere skyldfølelser hos voksne børn af alkoholikere?

For voksne børn af alkoholikere kan det være rigtig svært at håndtere skyldfølelser, der ofte er forbundet med skam og vrede. Det er vigtigt at huske på, at man ikke skal tage ansvaret for det, som ens forældre gør, og at det ikke er ens skyld.

Det er godt at tale med nogen, du stoler på, om det du går igennem. Det kan være en god ide at bruge terapi til at arbejde med følelserne. Du kan også søge professionel hjælp og læse bøger om emnet, der kan hjælpe dig med at håndtere dine følelser.

Det kan også være en god ide at fokusere på positive ting og finde måder hvorpå du kan støtte dine forældre. At støtte og hjælpe omkring alkoholisme er en stor opgave, men det kan også hjælpe dig med at fokusere på det positive og bruge det som et værktøj til at håndtere dine skyldfølelser.

Hvordan kan man hjælpe voksne børn af alkoholikere med at overvinde følelsesmæssige traumer?

Der er flere måder, hvorpå man kan hjælpe voksne børn af alkoholikere med at håndtere og bearbejde deres følelsesmæssige traumer. For det første er det vigtigt at give dem en tryg og omsorgsfuld atmosfære, så de føler sig komfortable med at dele deres følelser og tanker. Det er også vigtigt at støtte dem og hjælpe dem med at øge deres selvtillid og forbedre deres mentale helbred. Det er også nyttigt at tale med dem om deres egne erfaringer og være forsigtig med at undgå at give dem konkrete råd. I sidste ende, hvis voksne børn af alkoholikere har brug for professionel hjælp, kan det være til gavn for dem at tage til en terapeut eller en anden mental sundhedsperson.

10 klassiske personlighedstræk hos voksne børn af alkoholikere

Der er to populære ressourcer, som skitserer de egenskaber som er delt af voksne børn af alkoholiker: Dr. Jan G. Woititzs bog fra 1983 ”Voksne børn af alkoholikere”, og Tony A’s udgivelse fra 1978 ”The Laundry List”. Begge forfatter har dedikeret deres liv til at forstå og hjælpe mennesker som er vokset op i et alkoholisk hjem, og disse ressourcer bliver brugt af mange til at hjælpe med at få en højere selvforståelse og med at hjælpe til at behandle de nogle gange utilpasset personlighedstræk som er blevet udviklet fra deres behov for overlevelse som børn i et alkoholiker hjem.

Erfaringen med alkoholisme og narkomisbrug er forskellige fra person til person, så de følgende personlighedstræk er generelle træk og vil ikke passe på enhver person. Dog er de følgende ti karakteristika de mest almindelige blandt voksne med senfølger børn af alkoholikere. Typiske konsekvenser for voksne børn af alkoholikere:

1. Er mere optaget af andre end sig selv

Det at vokse op i et alkoholisk hjem gør at børnene ofte må tage en forælder rolle. De får mere ansvar end andre jævnaldrende børn. De bliver måske nødt til at tage sig af deres yngre søskende og måske endda deres forældre. Denne ombytning af roller følger dem ind i det voksne liv, og voksne børn vil ofte sætte andres behov før deres eget.

2. Problemer med at fuldføre projekter

Voksen børn af alkoholiker har måske problemer med at afslutte det de har startet. I et alkoholiker hjem er det at overleve kaosset højere prioritet over det at lære hvordan man praktisk løser problemer og den egenskab at dele målet ned i mindre håndterbare dele.

3. Sort og hvid tankegang

Alt eller ingenting tankegangen er normal i denne gruppe af voksne børn. De tænker i ekstremerne og har svært at se grå zonen. Denne tankegang stammer fra at være i en konstant tilstand af kamp eller flugt – hvilket er normalt i et alkoholiker hjem hvor spændingen er høj.

4. Har problemer med at more sig

At slappe af og være i stand til at nyde sorgløst glæde er ikke en stærk egenskab ved dem som er vokset op i et alkoholisk hjem. Mange børn af alkoholiker er blevet røvet deres evne til at have det sjovt, da de måtte tage rollen som forælder som barn. De føler måske at de ikke har ret til at have det sjovt og forpurrer selv deres chancer for at opnå dette.

5. Er meget selvkritiske

Når der går noget galt i familien vil de som børn ofte skylde skylden på dem selv for deres forældres opførsel. Som voksne vil de måske forsætte dette, ved at kritisere dem selv hårdt for hver lille fejltagelse de laver, og når de gør noget rigtigt så bliver det hurtigt slået hen med at de bare er heldige.

6. Søger konstant anerkendelse

Voksen børn af alkoholiker vil måske udlede deres selvværd fra godkendelse fra andre. Som børn i et alkoholisk hjem blev belønning og godkendelse givet mere sporadisk – hvis det er overhovedet givet. Som voksne kan dette forårsage en konstant jagt på at gøre folk glade og søge for godkendelse fra andre.

7. Anderledes end andre

Børn af alkoholiker vokser op med den tankegang at der ikke er nogen mulighed for at nogen kan forstå hvad de går igennem. De føler sig anderledes end andre børn og den isolation de har oplevet, ændres deres evne til at opbygge solide sociale egenskaber. Som voksen føler de sig også anderledes end andre, som kan forårsage depression og nervøsitet.

8. De ”elsker” dem som har brug for hjælp

I bogen af Tony A. ”Laundry List”, skriver han at de voksne børn af alkoholiker som ofte selv bliver til alkoholiker, gifter sig med en alkoholiker, eller måske både at bliver alkoholiker og gifte sig med en. Det er ikke unormalt for de voksne børn at indgå i et forhold med personer som har brug for at blive reddet, er kompulsive, eller lider af en afhængighed.

9. Føler skyldfølelse over at forsvare sig selv

Altid i anden række i forhold til behovet af den misbrugende forælder, børn af alkoholiker lærer at deres tanker og følelser ikke er noget værd. Som voksne kan de have svært at forsvare sig selv og syntes at det er nemmere at give op overfor andres krav.

10. Ekstrem loyale

Selv når beviserne peger på at de ikke skulle være det, er voksne børn af alkoholiker ekstrem loyale. De fortsætter måske med at være loyale overfor deres forældre som var afstandstagende eller voldsomme. Som voksne kommer de måske ind i eller bliver i et usundt forhold fordi de føler sig forpligtet til at forblive loyale. Derfor er voksne børn af alkoholikere parforhold en udfordring og det kan have sine komplikationer at være kæreste med barn af alkoholiker.

Resiliens i voksne børn af alkoholikere

De ovenstående tendenser kan forårsage at børn af alkoholiker oplever vanskeligheder helt ind i voksenalderen. De kan dog også udvikle en stærk modstandsdygtighed, hvilket de kan tappe af og give dem en kraftig personlig ressource til at vokse. Der er nu helbredelse og støtte grupper tilgængelige som er lavet specifikt til at hjælpe voksne børn af alkoholiker igennem de følelses og psykologiske indtryk af at vokse op med en forælder som er misbruger, og kan dreje det tilsyneladende negative træk til styrke. Med hjælp fra en terapeut til at identificere og balancere de mere problematiske tanker og opførsel, samt mange af de andre personlige karaktertræk at voksen børn af alkoholiker kan også bliver vendt til noget positivt. Såsom:

Loyalitet.
Når loyalitet bliver brugt til et sundt forhold, kan denne egenskab gøre voksen børn utrolige loyale venner og partner.

Ansvar.
Nogle siger at voksne børn kan være for ansvarlige. Dog når mennesker lærer ikke at tage ansvar for andres handlinger, så bliver deres eget personlige ansvars niveau en vigtig faktor til at opnå succes.

Intuitiv.
Voksne børn af alkoholiker kan være utrolig intuitive, en egenskab som de har poleret for at kunne klare tidlige hjemmeliv.

Empatisk.
Sammen med intuition kan voksne børn være empatiske, omsorgsfulde og medfølende. De er i stand til at forstå andres kamp.

Målrettet.
Når behovet for perfektionisme er balanceret, og den hårde selvkritik tæmmet er voksne børn meget målrettet og opnår at fuldføre mange gode ting.

Nu er der kommet mulighed for gratis hjælp til voksne børn af alkoholikere i AlfaRehab’s nye behandlingstilbud i Randersgade på Østerbro. Der afholder voksne børn af alkoholikere møder sammen med professionelle terapeuter som hjælper dem igennem svære tider. Er du barn af en alkoholiker eller er du er du voksen barn af forældre med en dysfunktionel adfærd. Så vil du helt sikkert have gavn af at mødes med andre ligesindede. Så du ikke uforvarende giver de gamle mønstre videre til dine egne børn.

Resiliens: psykologisk begreb om en særlig modstandskraft, der gør, at nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle fx psykiske skader. Begrebet bruges især om børn, de såkaldte mælkebøttebørn, der udvikler sig godt, selvom de vokser op i risikomiljøer.

læs forsiden

Similar Posts