Voksne børn af alkoholikere

Undersøgelser viser at voksne børn af alkoholikere, eller retter sagt børn som er vokset op i et alkoholisk hjem, deler samme personligheds træk i det voksne liv. Når dette bliver brugt korrekt, kan disse træk være meget positive.

Hjemmelivet for en alkoholiker svinger fra dysfunktionel og uregelmæssig til alvorlig misbrug. Børnene fra disse hjem udvikler personlighedstræk og adfærd baseret ofte på deres traumatiske oplevelser. ”Voksne børn af alkoholiker” er et udtryk som referer til voksne som barn voksede op i et alkoholisk hjem (med alkoholiske forældre).

Igennem de sidste år er forskere og psykologer begyndt at studere hvad de kalder ”Voksne børn” fænomenet. Det viser sig at voksne børn af alkoholiker ofte dele samme personlighedstræk og egenskaber som et resultat af deres oplevelser som børn i en alkoholisk familie.

10 klassiske personlighedstræk

Der er to populære ressourcer, som skitserer de egenskaber som er delt af voksne børn af alkoholiker: Dr. Jan G. Woititzs bog fra 1983 ”Voksne børn af akoholikere”, og Tony A’s udgivelse fra 1978 ”The Laundry List”. Begge forfatter har dedikeret deres liv til at forstå og hjælpe mennesker som er vokset op i et alkoholisk hjem, og disse ressourcer bliver brugt af mange til at hjælpe med at få en højere selvforståelse og med at hjælpe til at behandle de nogle gange utilpasset personlighedstræk som er blevet udviklet fra deres behov for overlevelse som børn i et alkoholiker hjem.

Erfaringen med alkoholisme og narkomisbrug er forskellige fra person til person, så de følgende personlighedstræk er generelle træk og vil ikke passe på enhver person. Dog er de følgende ti karakteristika de mest almindelige blandt voksne børn af alkoholiker.

1. Er mere optaget af andre end sig selv.

Det at vokse op i et alkoholisk hjem gør at børnene ofte må tage en forælder rolle. De får mere ansvar end andre jævnaldrende børn. De bliver måske nødt til at tage sig af deres yngre søskende og måske endda deres forældre. Denne ombytning af roller følger dem ind i det voksne liv, og voksne børn vil ofte sætte andres behov før deres eget.

2. Problemer med at fuldføre projekter

Voksen børn af alkoholiker har måske problemer med at afslutte det de har startet. I et alkoholiker hjem er det at overleve kaosset højere prioritet over det at lære hvordan man praktisk løser problemer og den egenskab at dele målet ned i mindre håndterbare dele.

3. Sort og hvid tankegang.

Alt eller ingenting tankegangen er normal i denne gruppe af voksne børn. De tænker i ekstremerne og har svært at se grå zonen. Denne tankegang stammer fra at være i en konstant tilstand af kamp eller flugt – hvilket er normalt i et alkoholiker hjem hvor spændingen er høj.

4. Har problemer med at more sig

At slappe af og være i stand til at nyde sorgløst glæde er ikke en stærk egenskab ved dem som er vokset op i et alkoholisk hjem. Mange børn af alkoholiker er blevet røvet deres evne til at have det sjovt, da de måtte tage rollen som forælder som barn. De føler måske at de ikke har ret til at have det sjovt og forpurrer selv deres chancer for at opnå dette.

5. Er meget selvkritiske

Når der går noget galt i familien vil de som børn ofte skylde skylden på dem selv for deres forældres opførsel. Som voksne vil de måske forsætte dette, ved at kritisere dem selv hårdt for hver lille fejltagelse de laver, og når de gør noget rigtigt så bliver det hurtigt slået hen med at de bare er heldige.

6. Søger konstant anerkendelse

Voksen børn af alkoholiker vil måske udlede deres selvværd fra godkendelse fra andre. Som børn i et alkoholisk hjem blev belønning og godkendelse givet mere sporadisk – hvis det er overhovedet givet. Som voksne kan dette forårsage en konstant jagt på at gøre folk glade og søge for godkendelse fra andre.

7. Anderledes end andre

Børn af alkoholiker vokser op med den tankegang at der ikke er nogen mulighed for at nogen kan forstå hvad de går igennem. De føler sig anderledes end andre børn og den isolation de har oplevet, ændres deres evne til at opbygge solide sociale egenskaber. Som voksen føler de sig også anderledes end andre, som kan forårsage depression og nervøsitet.

8. De ”elsker” dem som har brug for hjælp

I bogen af Tony A. ”Laundry List”, skriver han at de voksne børn af alkoholiker som ofte selv bliver til alkoholiker, gifter sig med en alkoholiker, eller måske både at bliver alkoholiker og gifte sig med en. Det er ikke unormalt for de voksne børn at indgå i et forhold med personer som har brug for at blive reddet, er kompulsive, eller lider af en afhængighed.

9. Føler skyldfølelse over at forsvare sig selv

Altid i anden række i forhold til behovet af den misbrugende forælder, børn af alkoholiker lærer at deres tanker og følelser ikke er noget værd. Som voksne kan de have svært at forsvare sig selv og syntes at det er nemmere at give op overfor andres krav.

10. Ekstrem loyal

Selv når beviserne peger på at de ikke skulle være det, er voksne børn af alkoholiker ekstrem loyale. De forsætter måske med at være loyale overfor deres forældre som var afstandstagende eller voldsomme. Som voksne kommer de måske ind i eller bliver i et usundt forhold fordi de føler sig forpligtet til at forblive loyale.

Resiliens i voksne børn af alkoholikere

De overstående tendenser kan forårsage at børn af alkoholiker oplever vanskeligheder helt ind i voksenalderen. De kan dog også udvikle en stærk modstandsdygtighed, hvilket de kan tappe af og give dem en kraftig personlig ressource til at vokse. Der er nu helbredelse og støtte grupper tilgængelige som er lavet specifikt til at hjælpe voksne børn af alkoholiker igennem de følelses og psykologiske indtryk af at vokse op med en forælder som er misbruger, og kan dreje det tilsyneladende negative træk til styrke. Med hjælp fra en terapeut til at identificere og balancere de mere problematiske tanker og opførsel, samt mange af de andre personlige karaktertræk at voksen børn af alkoholiker kan også bliver vendt til noget positivt. Såsom:

Loyalitet.
Når loyalitet bliver brugt til et sundt forhold, kan denne egenskab gøre voksen børn utrolige loyale venner og partner.

Ansvar.
Nogle siger at voksne børn kan være for ansvarlige. Dog når mennesker lærer ikke at tage ansvar for andres handlinger, så bliver deres eget personlige ansvars niveau en vigtig faktor til at opnå succes.

Intuitiv.
Voksne børn af alkoholiker kan være utrolig intuitive, en egenskab som de har poleret for at kunne klare tidlige hjemmeliv.

Empatisk.
Sammen med intuition kan voksne børn være empatiske, omsorgsfulde og medfølende. De er i stand til at forstå andres kamp.

Målrettet.
Når behovet for perfektionisme er balanceret, og den hårde selvkritik tæmmet er voksne børn meget målrettet og opnår at fuldføre mange gode ting.

 

Resiliens: psykologisk begreb om en særlig modstandskraft, der gør, at nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle fx psykiske skader. Begrebet bruges især om børn, de såkaldte mælkebøttebørn, der udvikler sig godt, selvom de vokser op i risikomiljøer.

læs forsiden