Alkoholmisbrug – tegn på alkoholisme

Alkoholisme, er en tilstand, hvor en person har et ønske om eller fysisk behov for at indtage alkohol, selvom det har en negativ indvirkning på deres liv.

Tidligere blev en person med denne tilstand betegnet som en “alkoholiker”. Imidlertid ses dette i stigende grad som et nyttigt og negativt mærke. Sundhedsfagfolk siger nu, at en person har alkoholforstyrrelse.

Ifølge National Institute of Health (NIH) havde 15,1 millioner amerikanske voksne (6,2 procent af befolkningen) i 2015 et alkoholbrugsproblem.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) skyldes globalt 3,3 millioner dødsfald hvert år som følge af den skadelige brug af alkohol.

Definition af alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug i danmark refererer til en langsigtet afhængighed af alkohol.
Det Nationale Institut for Alkoholmisbrug og Alkoholisme (NIAAA) beskriver forstyrrelse af alkoholmisbrug som “problemer med at drikke, der bliver alvorligt.”

En person med denne tilstand ved ikke hvornår eller hvordan man stopper med at drikke. De bruger meget tid på at tænke på alkohol, og de kan ikke kontrollere, hvor meget de spiser, selvom det skaber alvorlige problemer derhjemme, på arbejde og økonomisk.

Alkoholmisbrug kan bruges til at tale om overdreven eller upassende forbrug af alkohol, men ikke nødvendigvis afhængighed.

Moderat alkoholforbrug forårsager generelt ikke nogen psykologisk eller fysisk skade. Hvis der imidlertid nyder social drikke at øge deres forbrug eller regelmæssigt forbruger mere end anbefalet, kan AUD eventuelt udvikle sig.

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

En person, der drikker store mængder alkohol, er ofte ikke den første person til at indse, at dette er tilfældet. Dette overforbrug af alkohol kan være svært at addressere for den pårørende. Når man taler om alkoholmisbrug symptomer så har vi herunder lavet en liste der måske kan være til gavn.

Nogle tegn og symptomer på alkoholisme inkluderer:

 • drikke alene eller i hemmelighed
 • ikke kunne begrænse, hvor meget alkohol der indtages
 • har black-out og ikke være i stand til at huske episoder
 • at have ritualer og blive irriteret, hvis en anden kommenterer disse ritualer, for eksempel drikke før, under eller efter måltider eller efter arbejde
 • mister interessen for hobbyer, der tidligere blev nydt
 • føler en trang til at drikke
 • føles irritabel, når drikketider nærmer sig, især hvis alkohol ikke er eller måske ikke er tilgængelig
 • opbevaring af alkohol på usandsynlige steder
 • slukker drikke ned for at føle sig godt
 • har problemer med forhold, loven, økonomien eller arbejde, der stammer fra drikkevarer
 • har brug for mere alkohol for at føle dens virkning
 • oplever kvalme, sved eller rysten, når man ikke drikker
 • Nogle mennesker oplever nogle af disse tegn og symptomer, men er ikke afhængige af alkohol.

Alkoholforbrug bliver et problem, når det har forrang for alle andre aktiviteter. Det kan tage flere år at udvikle afhængighed.

Problemerne forbundet med alkoholafhængighed er omfattende. Virkningerne kan være fysiske, psykologiske og sociale.

Hvis du har problemer med alkohol kan det være en løsning at blive indskrevet i døgnbehandling for alkoholafhængighed.

Alkoholmisbrug og alkoholisme er et stigende problem i mange lande. Det er vigtigt at identificere de tidlige tegn og symptomer på alkoholisme, da det kan hjælpe med at nedsætte de langsigtede skader, som alkoholforbrug kan medføre. I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de typiske tegn på alkoholmisbrug, herunder øget forbrug, abstinenser, skjulte alkoholvaner, adfærdsændringer, toleranceøgning og benægtelse. Vi vil også se på, hvordan alkoholisme kan påvirke familien og andre, og hvordan man kan hjælpe en person med alkoholmisbrug.

Hvilke tegn kan være indikatorer for at nogen lider af alkoholisme?

Når nogen har en alkoholafhængighed, kan der opstå et stigende behov for at drikke mere for at opnå den ønskede effekt. Det kan føre til øget forbrug af alkohol, hyppigere indtagelse og ofte længere perioder med drikkeri. Desuden kan man bemærke tegn som toleranceøgning, benægtelse af alkoholisme, skjulte alkoholvaner og brudte løfter.

Personer med alkoholisme kan også opleve adfærdsmæssige ændringer – de kan blive irritable og aggressive, og deres talemaade kan ændre sig. Det er også almindeligt, at de begynder at komme i skænderier med familiemedlemmer og andre omkring dem og har en stigende trang til at drikke.

Disse forandringer er almindelige symptomer på alkoholisme, og det er vigtigt, at man forsøger at nedsætte alkoholforbruget for at undgå skaderne. Det er en god idé at tale med en læge eller anden sundhedspersonale, der har erfaring med alkoholafhængighed, for at finde den bedste måde at hjælpe på.

Hvornår skal man bekymre sig om, at et familiemedlem måske har et problem med alkohol?

Der er nogle tegn, som kan indikere, at et familiemedlem har et problem med alkohol. Først og fremmest bør man være opmærksom på ændringer i adfærd, såsom øget aggressivitet, irritabilitet eller trang til at drikke. Også ændringer i forbrugsniveauet, øget tolerance for alkohol eller skjulte alkoholvaner kan være tegn på et problem.

Hvis der er et familiemedlem, der ofte brudte løfter, har problemer med at kontrollere sit alkoholforbrug, skænderier eller andre symptomer, kan det være et tegn på, at der er et problem. Tal og løfter, der skal nedsætte alkoholforbrug eller afhændigelse af alkohol, som ikke er blevet holdt, kan også indikere, at der er et problem.

Hvis et familiemedlem har disse symptomer, skal man tale med dem og informere dem om de risici, der er forbundet med alkohol.

Hvad er de fysiske og mentale symptomer på alkoholisme?

Alkoholisme er et alvorligt problem, der påvirker både den person, der drikker, og deres familie og venner. Når man er alkoholiker, har man et ukontrolleret og skjult alkoholforbrug, som ofte øger tolerance over for alkohol og fører til øget indtagelse. Der er flere fysiske og mentale symptomer, der kan tyde på alkoholisme, herunder:

• Fysisk: øget aggressiv adfærd, irritabilitet, kontroltab, øget svedtendens, ømme led osv.

• Psykologisk: Abstinenser, skjulte alkoholvaner, benægtelse, brudte løfter, forstyrret talestrøm osv.

• Forholdsmæssig: Skænderier, trang til at drikke, løfter om at stoppe med at drikke, der ikke holdes osv.

Hvis du eller nogen, du kender, udviser disse symptomer, kan det være nyttigt at tale med en professionel for at få hjælp til at håndtere alkoholisme.

Hvordan kan man komme af med et alkoholmisbrug?

Reduktion af alkoholforbrug og abstinens er nogle af de vigtigste faktorer, der skal til for at komme af med et alkoholmisbrug. Det er vigtigt at begrænse ens indtagelse af alkohol og at acceptere eventuelle skader, som alkoholforbruget har påført en. Det kan være hjælpsomt at søge professionel rådgivning, hvis man gerne vil komme af med et alkoholmisbrug, da det kan være svært at nedsætte sit alkoholforbrug alene.

Det kan også være hjælpsomt at tale med familie og venner om ens situation for at få støtte. Gennem samtaler og omgang med andre kan det være nemmere at skabe et ønske om at ændre sine alkoholvaner.

At ændre ens adfærd og tankegang er også nødvendigt for at komme af med et alkoholmisbrug. Aggressiv adfærd og irritabilitet, som udløses af alkohol, skal kontrolleres, og man skal arbejde hårdt for at skabe en sundere livsstil.

Hvilke konsekvenser kan et alkoholmisbrug have?

Et alkoholmisbrug kan føre til alvorlige konsekvenser for personen med alkoholproblemer såvel som for personens familie. Uanset om det er et midlertidigt eller varigt forbrug, kan alkoholmisbrug påvirke en persons fysiske, psykiske og sociale velvære.

Fysiske konsekvenser af alkoholmisbrug kan omfatte skader på leveren, pancreas, hjertet og andre interne organer, øget risiko for infektioner eller blodpropper, øget risiko for kræft og øget risiko for ulykker eller selvmord.

Psykisk kan alkoholmisbrug have alvorlige konsekvenser, herunder nedsat kognitiv funktion, tab af kontrol over indtagelse, øget aggressiv adfærd, øget irritabilitet, tolerance for større mængder alkohol, benægtelse af alkoholproblemer, brudte løfter, ændret tale og løfter og hyppige skænderier.

Derudover kan et alkoholmisbrug have sociale konsekvenser, herunder social isolation, tab af job, ødelagte forhold og øget suicidrisiko.

Hvilke andre former for støtte findes der for mennesker, der lider af alkoholisme?

Mennesker, der lider af alkoholisme, har brug for støtte fra familien og venner. Der er flere forskellige måder at hjælpe dem med at kontrollere deres alkoholforbrug på.

Den første metode er, at hjælpe personen med at nedsætte deres alkoholindtagelse og lære dem at håndtere deres abstinenser og kontroltab. Dette kan gøres ved at tilbyde et trygt og støttende miljø, hvor personen kan tale om deres følelser og tanker. Det kan også være nyttigt at tale om de skader, som alkoholafhængighed har haft på deres adfærd, og hvad de kan gøre for at forbedre deres liv.

En anden metode er, at hjælpe personen med at identificere skjulte alkoholvaner, som de måske ikke er bevidst om. Dette inkluderer ofte symptomer som aggressiv adfærd, irritabilitet, toleranceøgning, benægtelse, brudte løfter, ændret tale, løfter om at stoppe med at drikke eller tage større mængder alkohol end normalt. Når disse vaner er identificeret, kan personen begynde at booke tid til at reducere indtagelsen af alkohol og øge den tid, de bruger på at fokusere på andre ting i stedet for deres trang til at drikke.

En tredje metode er, at støtte og guide personen under deres behandling og opsving. Dette kan omfatte at tale med dem om deres følelser og tanker, samt hvordan man håndterer dem. Det kan også være nyttigt at tale om de konsekvenser, som alkoholmisbrug har haft på deres liv, samt hvordan man kan forbedre dette.

Alkoholmisbrug kan have alvorlige effekter på en persons fysiske, psykiske og sociale velvære, lige fra midlertidige til varige tilfælde. Fysiske konsekvenser kan omfatte skader på organer såsom leveren, pancreas, hjertet, samt øget risiko for infektioner, blodpropper, kræft og ulykker. Psykisk kan alkoholmisbrug have alvorlige konsekvenser, herunder nedsat kognitiv funktion, tab af kontrol, øget aggressiv adfærd, øget irritabilitet, toleranceøgning og benægtelse. Sociale konsekvenser kan omfatte social isolation, tab af job, ødelagte forhold og øget suicidrisiko.

Derfor er det vigtigt at identificere tidlige tegn på alkoholmisbrug og alkoholisme, så personen kan få den nødvendige støtte og hjælp, de har brug for. Vi håber, dette indlæg har hjulpet dig med at lære mere om hvordan man identificerer de tidlige tegn på alkoholmisbrug og alkoholisme, og hvilke former for støtte der findes til mennesker, der lider af alkoholisme.

Behandling af alkoholmisbrug pårørende

Som pårørende til en alkoholmisbruger er det bedste du kan gøre at række ud efter hjælp. At uforvarende være med til at dække over skjult alkoholindtag kan vise sig helt uoverskueligt senere i processen. Stort set alle pårørende fortæller at “det ville ønske at de havde søgt hjælp før”. Det er vigtigt at hjælpe alle dem der lider under alkoholmisbrug i familien.

Årsager til alkoholmisbrug

Årsagerne til et overforbrug af alkohol kan være mange. De fleste der begynder at drikke gør det fordi at det er hyggeligt i sociale sammenhænge. De fleste højtider og sammenkomster blandt unge og voksne involverer alkohol og hvis man er disponeret for at udvikle alkoholisme kan denne start få store konsekvenser. Det er dog forholdsvist simpelt at slippe ud af alkoholmisbruget. Mange har blot brug for viden og andre vil kræve en mere professionel indsats. Viden vil du kunne finde på siderne her og den professionelle del kan du finde ved at opsøge et godkendt behandlingssted for alkoholisme.

Angst og alkoholmisbrug

Alkohol er et sedativ. Det betyder at alkohol er sløvende og beroligende og dette kan få nogle mennesker til at bruge alkohol som selvmedicinering mod angst og andre tilstande. Når denne selvmedicinering har stået på i nogen tid vil de samme symptomer som en almindelig alkoholiker oplever opstå. Der vil komme abstinenser (som giver mere angst) og der vil komme drikketrang for at dæmpe disse abstinenser.

På grund af denne fare for alkoholisme er det yderst vigtigt at søge den rette hjælp hos professionelle hvis man har psykiske symptomer, og ikke selv forsøge sig med selvmedicinering.

Alkoholmisbrug unge

Når unge udvikler et alkoholmisbrug så kan det få store konsekvenser for resten af deres liv. Unge kan opleve abstinenser og black-outs på samme måde som voksne. De har dog ikke de fysiske skader ved langvarigt alkoholindtag endnu.

Gode råd om behandling for alkoholmisbrug

Et behandlingstilbud som kan kan passe til hele familien og som giver mulighed for at møde andre i samme situation vil være ideelt. Individuelle samtaler til brug for hjælp er den mest effektive metode mod alkoholisme. Den intensive behandling står for den terapeutiske del af alkoholbehandling hos den der drikker alkohol. Ofte er det den pårørende der søger hjælp og det er yderst vigtigt at de inddrages i anonym rådgivning af en professionel med flere års erfaring.

At gå i alkoholbehandling er ikke det letteste. Men at tidligt indse behovet for intensiv behandling vil forkorte smerten og hurtigere skabe frihed for alkoholisme.